دانتیو

داستان شکل‌گیری دانتیو

ما به عنوان یک وبسایت آموزشی سعی داریم به همه شما عزیزان فارسی زبان کمک کنیم که در این دنیای بی کران از زبان ها و فریمورک‌ها و ابزارهای مختلف برنامه نویسی مسیر فعالیت خود را پیدا کنید و همچنین سعی داریم در این مسیر همراه شما باشیم تا این قابلیت را بدست بیاورید که از دانش کسب شد در کسب و کار خود یا برای استخدام در شرکتی که قصد فعالیت در آن را دارید استفاده کنید . هدف ما پیروزی شماست .

ما به عنوان یک وبسایت آموزشی سعی داریم به همه شما عزیزان فارسی زبان کمک کنیم که در این دنیای بی کران از زبان ها و فریمورک‌ها و ابزارهای مختلف برنامه نویسی مسیر فعالیت خود را پیدا کنید و همچنین سعی داریم در این مسیر همراه شما باشیم تا این قابلیت را بدست بیاورید که از دانش کسب شد در کسب و کار خود یا برای استخدام در شرکتی که قصد فعالیت در آن را دارید استفاده کنید . هدف ما پیروزی شماست .

تیم دانتیو

در زیر لیستی بخشی از افرادی را مشاهده می‌کنید که به شکل مستقیم در دانتیو فعالیت دارند و به رشد آن کمک می‌کنند.

محمد ابراهیمی

موسس دانتیو

محمد موسوی

مدیر بخش محتوا دانتیو

رضا اکبری

مدیر و برنامه نویس دانتیو

نفر بعدی شما باشید

اگر در شاخه‌ای متخصص هستید به کمک شما نیاز داریم
درخواست همکاری